Wydania

Też Możesz Pomóc

Cały świat stanął przed wyzwaniem, którego skali, rozmiarów, skutków i następstw nie jest w stanie zaprojektować i przewidzieć żaden umysł. Bez względu na to jak bardzo zmieni się nasze życie po „epoce koronawirusa” należy pamiętać, że samo w sobie jest ono wartością największą i najcenniejszą. I zrobić wszystko, by je chronić w każdy możliwy sposób w odniesieniu do każdego człowieka.

Ten tok rozumowania sprawił, że narodziła się dobroczynna akcja Plastics 4 Life zainicjowana przez ludzi rozumiejących bezcenną rolę TWORZYW SZTUCZNYCH oraz ich znaczenie dla ratowania życia i zdrowia nas wszystkich opartego na bezinteresownym poświęceniu oraz zaangażowaniu tysięcy bezimiennych lekarzy, pielęgniarek, ratowników i służb medycznych. Akcja, do której może przystąpić tak naprawdę każdy.

O AKCJI

Plastics 4 Life to ogólnopolski projekt zrzeszający producentów i dostawców środków ochrony osobistej i wyrobów higienicznych chcących bezpłatnie i bezinteresownie wesprzeć polską służbę zdrowia w walce z koronawirusem – tak by skutecznie chronić życie i zdrowie Polaków dzięki wyrobom produkowanym z  tworzyw sztucznych. Tworzyw będących w naszym przekonaniu materiałem XXI wieku.

Plastics 4 Life stanowi internetową platformę stworzoną na potrzeby łączenia osób, firm, wszelkiego rodzaju organizacji, jednostek i instytucji oferujących z jednej strony swoją CAŁKOWICIE BEZPŁATNĄ pomoc a z drugiej jej potrzebujących od wszelkiego rodzaju darczyńców, donatorów, mecenasów, sponsorów i partnerów.

CELE AKCJI

– Umożliwienie niesienia skoordynowanej pomocy wszystkim placówkom służby zdrowia potrzebujących wsparcia w zakresie dostarczania środków ochrony zdrowia personelu medycznego w dobie walki z wirusem COVID-19,

– Integracja całego środowiska branży przetwórstwa tworzyw sztucznych (w tym sektora druku 3D) dla udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia działań prowadzonych w walce z koronawirusem,

– Docenienie poświęcenia osób ratujących ludzkie życie i zdrowia będące dla nich wyrazem podziękowania,

– Zmiana negatywnego wizerunku tworzyw sztucznych na drodze uświadomienia ich roli i znaczenia w codziennym życiu człowieka jak również w obliczu jego zagrożenia.

JAK SIĘ ZACZĘŁO?

Akcja PLASTICS 4 LIFE została zainicjowana przez firmę WADIM PLAST z siedzibą w Regułach k./Warszawy, która wspólnie ze swoimi partnerami biznesowymi oraz medialnymi oraz w oparciu o posiadane zaplecze techniczne i dział R&D wykonała niezbędne narzędzia (formy wtryskowe) i uruchomiła seryjną produkcję kilkuset tysięcy masek ochronnych (tzw. „przyłbic”) przeznaczonych dla służb medycznych w naszym kraju.

Partnerem projektu i koordynatorem działań medialnych jest Serwis Internetowy www.tworzywa.pl, a wsparcie IT realizuje Agencja Interaktywna Ideo (www.ideo.pl).

Więcej informacji o projekcie na stronie www.plastics4life.pl

Jacek SZCZERBA
WWW.TWORZYWA.PL