Wydania

Nowości w świecie robotów dla branży tworzyw sztucznych

W ostatnich miesiącach zarówno producenci urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak i firmy specjalizujące się w wytwarzaniu systemów automatyzacji, zaprezentowali szereg nowych robotów, które mogą znaleźć zastosowanie w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

W styczniu bieżącego roku Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zatwierdziła raport, w którym wzywa organy UE do przyjęcia ram prawnych dla funkcjonowania robotów i sztucznej inteligencji. W pakiecie propozycji znajdują się między innymi takie postulaty, jak zaopatrzenie każdego robota w system awaryjnego wyłączania, stworzenie rejestru inteligentnych robotów czy systemu ubezpieczeń. Rozważa się także unormowanie kwestii odpowiedzialności i stworzenie pojęcia tzw. osoby elektronicznej.

Propozycje te mogłyby się wydawać rodem z literatury science fiction, gdyby nie to, że idą one w ślad za bardzo dynamicznym w ostatnich latach rozwojem robotyzacji. Według danych VDMA sama tylko niemiecka branża automatyki i robotyki jest warta ponad 12 mld euro, z czego na systemy zintegrowane przypada blisko 7 mld euro, systemy wizyjne – 2 mld euro, zaś na same właśnie roboty – 3,3 mld euro (dane za 2015 rok). Z kolei z danych Międzynarodowej Federacji Robotyki wynika, iż w latach 2010- 2015 liczba zainstalowanych robotów przemysłowych wzrosła o 1,1 mln, a do roku 2018 ich całkowita liczba ma wynieść 2,3 mln. Nic więc dziwnego, że postępowi w zakresie robotyzacji – któremu sprzyja lansowanie idei Przemysłu 4.0 – towarzyszą próby ujęcia dynamicznej rzeczywistości w prawne formuły (choć akurat treść propozycji unijnej VDMA oceniła bardzo krytycznie).

W branży tworzyw sztucznych rozwój robotyzacji jest widoczny gołym okiem – coraz więcej rozwiązań można obejrzeć podczas targów branżowych, nie tylko podczas obfitujących w nowości targów K w Düsseldorfie, lecz chociażby także podczas polskiego Plastpolu. Wiele firm decyduje się na wprowadzenie robotów do procesów produkcyjnych, choć tu akurat Polska znajduje się w światowym ogonie.

Rozwiązania w zakresie robotyzacji dla branży tworzyw oferują zarówno czołowi producenci urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, jak i firmy kierujące swoją ofertę także dla innych sektorów przemysłu. Przyjrzyjmy się pokrótce najnowszym propozycjom firm z obu grup.

Więcej w czerwcowym numerze PlastNews.