Bieżące

Butelki na wodę marki własnej z plastiku zebranego w pilotażowym systemie zbiórki w Żabce

W skali UE konsumenci zużywają około 46 mld plastikowych butelek rocznie, a każdy Europejczyk generuje ok.  31  kg śmieci z plastiku, z których tylko 1/3 trafia do ponownego przetworzenia. Również w  Polsce do recyklingu trafia stosunkowo niewielki odsetek plastikowych odpadów, a 1/3 jej mieszkańców w ogóle nie segreguje śmieci. Dlatego też Żabka chce promować proekologiczne nawyki i startuje z akcją zbiórki plastikowych butelek, za które będzie nagradzać klientów dodatkowymi punktami w programie lojalnościowym. Plastikowe odpady zwrócone do sklepów Żabka posłużą do produkcji nowych, pochodzących w 100 proc. z recyklingu butelek na wodę mineralną.

Statystyczny Polak produkuje rocznie ponad 300 kg odpadów, z  czego prawie połowa nadaje się do recyklingu. Niestety – ze względu na niską świadomość ekologiczną i brak selektywnej zbiórki – recyklingowi poddawanych jest ich o wiele mniej – mówi agencji Newseria Biznes Leszek Zagórski, dyrektor Lekaro. – Selektywna zbiórka odpadów w naszych domach jest kluczowa z perspektywy całego cyklu życia odpadu i jego dalszego przetworzenia. Jeżeli dobrze je przesortujemy, podzielimy na papier, plastik i szkło, możemy z  nich odzyskać o  wiele więcej surowców, dzięki czemu mniej odpadów trafi na składowisko, zanieczyszczając nasze środowisko.

Tymczasem tylko w UE konsumenci zużywają ok. 100 mld foliówek i 46 mld plastikowych butelek rocznie. Każdy mieszkaniec Europy generuje co roku ok. 31 kg śmieci z plastiku, ale tylko 30 proc. z nich jest poddawanych recyklingowi.

Żabka, czyli jedna z głównych sieci handlowych w Polsce, zachęca klientów do budowania proekologicznych nawykówoddawania plastikowych butelek podczas zakupów. Akcja będzie prowadzona w ponad 20 sklepach w Warszawie, a sieć wykorzysta w niej swoją aplikację żappka. Dzięki temu za oddane w  sklepie plastikowe butelki klienci będą otrzymywać dodatkowe punkty lojalnościowe – żappsy.

Butelki oddane przez klientów zostaną przetworzone na nowy surowiec. Posłużą do produkcji nowych plastikowych opakowań na wodę OD NOWA, pochodzących w 100 proc. z recyklingu.

Butelki zebrane w  sklepach Żabka będziemy mogli przetworzyć na recyklat PET i  ponownie wytworzyć z  nich opakowania, zamykając w  ten sposób obieg materiałów – mówi Mariusz Musiał, dyrektor zarządzający ALPLA Polska. – Już w tym momencie w  zakładzie w  Radomsku przetwarzamy rocznie około 1,5 mld butelek PET, co pozwala nam na wyprodukowanie około 30  tys. ton recyklatu rocznie. Tworzywo PET z  naszej produkcji nadaje się do kontaktu z  żywnością i już teraz na sklepowych półkach można znaleźć butelki z zawartością recyklatu nawet na poziomie 100 proc.