Bieżące

Listopad 2018 - Notowania cenowe

PA

W III kw. br. popyt na PA 6 był dobry, a ceny stabilne. W październiku jednak ton rozmów rynkowych zmienił się, a negocjacje cenowe doprowadziły do spadku cen po raz pierwszy w tym roku w przedziale od 5 do 25 EUR/T. Ostatnia zmiana cen rynkowych nastąpiła w grudniu ub.r., kiedy ceny wzrosły o 100 EUR/T w związku z gwałtownym wzrostem cen benzenu jako głównego surowca.

Zgodnie z notowaniami, ceny PA 6 w listopadzie obniżyły się o 20 EUR/T stabilizując się na poziomie 2110-2260 EUR/T (Engineering Resin, DDP), w porównaniu do października. Uczestnicy rynku stwierdzili, że podaż i popyt były głównymi czynnikami powodującymi spadek cen. Na rynku dostępnych jest więcej tworzyw po uruchomieniu nowych jednostek polimeryzacji w Polsce i Hiszpanii, a w ostatnich tygodniach odnotowano konkurencyjne ceny. Ta sytuacja nie jest zaskakująca, biorąc pod uwagę obawy wyrażone na rynku, jeszcze zanim te jednostki rozpoczęły produkcję na początku tego roku.

Całkowite zapotrzebowanie na PA 6 było powyżej średniej przez wiele miesięcy, ale popyt w IV kw. był poniżej średniej. Zbyt na tworzywa inżynieryjne, który nadrobił wszelkie braki w porównaniu do innych zastosowań w poprzednich miesiącach, był pod presją w październiku w dużej mierze ze względu na sytuację na niemieckim rynku motoryzacyjnym. Opóźnienia we wprowadzaniu nowych testów emisji doprowadziły do ogromnych zaległości i rosnących zapasów pojazdów.

Warunki na rynku PA66 i półproduktów nadal były trudne na początku listopada. Dostawy rynkowe były bardzo napięte, ze względu na przerwy w produkcji i ograniczenia dotyczące surowca. Niski poziom wody na Renie, który od sierpnia powoduje problemy, pogorszył się w październiku i osiągnął rekordowy poziom w połowie miesiąca.

Obecnie zgodnie z notowaniami, ceny poliamidu 66 w listopadzie wzrosły o 50 EUR/T osiągając poziom 3900-4100 EUR/T (Engineering Resin, DDP).

PC

Ceny PC były stabilne w pierwszych III kw. br., ale spowolnienie popytu i odnotowane spadki cen benzenu były zbyt duże, aby nie miały wpływu na ceny. Dlatego też oczywistym było, że ceny spadły o około 100-150 EUR/T końcem października i na początku listopada. Cena kontraktowa benzenu w listopadzie wyniosła 693 EUR/T (788 USD/T).

Niemiecka firma Covestro rozważa możliwość rozbudowy zakładu produkcyjnego poliwęglanu w Chinach i w innym nieujawnionym miejscu, zgodnie z informacjami zawartymi w prezentacji opublikowanej na stronie internetowej firmy. Covestro ma obecnie zdolność produkcyjną 400 kT/Y poliwęglanu w chińskim Caojing i doda kolejne 50 kT/Y w 2019 roku, zgodnie z informacjami firmy. Firma planuje także przeprowadzić dodatkową rozbudowę mocy o 50 kT/Y, które zostaną uruchomione w latach 2020-2022 oraz dodać kolejne 130 kT/Y do 2022 roku. Covestro stwierdziło, że segment poliwęglanów odnotował silny wzrost w trzecim kwartale 2018 roku (wzrost sprzedaży o 11,3% do poziomu 1,04 mld EUR na całym świecie). Firma podała, że wzrost wolumenów bazowych (wzrost o 2,6%) i wyższe ceny sprzedaży pozytywnie wpłynęły na sprzedaż. Sprzedaż w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz w regionie Azji i Pacyfiku znacznie się zwiększyła, równoważąc spadek w regionie NAFTA, podała firma.

POM

Uczestnicy rynku poliacetalu przyjęli postawę wyczekującą, próbując ocenić wpływ różnych czynników na rynek w połowie listopada. Niemniej jednak ceny kontraktowe w IV kw. pozostały stabilne. Ceny poliacetalu w listopadzie pozostały na tym samym poziomie co w październiku, tj. 2800-3150 DDP dla homopolimeru oraz 2200-2350 EUR/T DDP dla kopolimeru.

Produkcja w fabryce Celanese (155 kT/Y) we Frankfurcie w Niemczech została dotknięta rekordowo niskim poziomem na Renie, który ograniczył dostawy surowca do zakładu. Począwszy od 16 listopada, poziom wody w kluczowym punkcie tranzytowym Kaubu w Niemczech wynosił 45 cm i jest nadal zbyt niski dla normalnego ruchu żeglugowego barek.

Kolon BASF innoPOM Inc, spółka joint venture 50:50 Kolon Plastics i BASF, rozpoczęła działalność w nowej fabryce POM w 70 kT/Y w Gimcheon, w Korei Południowej, pod koniec października, według danych rynkowych. Nowy zakład będzie działał równolegle z istniejącym zakładem Kolon Plastics o mocy 80 kT/Y. Według oświadczeń prasowych koszt nowego zakładu wyniósł ok. 220 mln USD. Uczestnicy rynku są przekonani, że w najbliższym czasie BASF zamknie swoją fabrykę o mocy 55 kT/Y w Ludwigshafen w Niemczech. Uważa się, że BASF będzie obsługiwać swoich europejskich klientów tworzywem produkowanym w nowym obiekcie joint venture.

Prognozy dla rynku tworzyw inżynieryjnych (2019-2024)

Rynek tworzyw konstrukcyjnych ma osiągnąć do 2024 roku poziom 104,32 mld USD (91,6 mld EUR), napędzany „dynamicznym popytem” w segmencie motoryzacyjnym, elektronicznym i budowlanym, jak wynika z ostatniego raportu firmy Frost & Sullivan. Szybka urbanizacja i rosnąca siła nabywcza w Azji, w szczególności w Chinach, Indiach i Azji Południowej są głównymi przyczynami wzrostu popytu szacowanego wg CAGR na poziomie 5,4% do 2024 roku. Rynek oferuje ogromne możliwości wyspecjalizowanym producentom materiałów, ponieważ ewoluujące aplikacje wymagają nowych badań i rozwoju, opracowywania nowych produktów i rozwiązań funkcjonalnych. Zdaniem ekspertów opracowanie nowych formuł i produktów dla producentów OEM i użytkowników końcowych zapewni „lukratywne dochody, zróżnicowanie produktów i postęp technologiczny” dla branży w okresie prognozy.

W raporcie zaprezentowano również pogląd, aby mniejsi gracze kierowali się „liderami rynkowymi, takimi jak DSM, SABIC i BASF”, zwiększając swoje możliwości na rynku Azji i Pacyfiku. Tego typu działania mogą zapewnić „maksymalną ekspozycję i możliwości rozwoju w najbliższej przyszłości”.